Έπιπλο πλυντηρίου Godric pakoworld φυσικό 70x21x150εκ

39.50

Έπιπλο πλυντηρίου Ryda pakoworld μελαμίνης λευκό 65x60x182εκ

89.00

Ντουλάπα-στήλη μπάνιου Dorphy pakoworld μελαμίνης λευκό 50x36x165εκ

134.00

Ντουλάπι-στήλη Xara pakoworld sonoma 35.5×35.5×180εκ

109.00

Ντουλάπα-στήλη μπάνιου Gingo pakoworld μελαμίνης λευκό 33x35x159εκ

99.00

Έπιπλο πλυντηρίου Zermin pakoworld μελαμίνης-μεταλλικό φυσικό-μαύρο 70x25x150εκ

34.00

Έπιπλο πλυντηρίου Zermin pakoworld μελαμίνης-μεταλλικό λευκό-μαύρο 70x25x150εκ

34.00

Ντουλάπα-στήλη Milou pakoworld λευκό 59×34.5×140εκ

112.00

Ντουλάπα Chad pakoworld με συρτάρια λευκό gloss 45x40x188εκ

139.00

Ντουλάπι-στήλη Diamond1 pakoworld λευκό gloss 50x35x187εκ

133.00

Ντουλάπι-στήλη Chad1 pakoworld λευκό gloss 45x32x169εκ

104.00

Ντουλάπα Chad pakoworld με συρτάρι λευκό gloss 60x40x187εκ

147.00

Ντουλάπι-στήλη Juan pakoworld λευκό 30x35x177εκ

86.00